Voľby prezidenta SR 2024
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.4.2024
Zápisnica VOK z Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo
Detail dokumentu
Dátum 8.4.2024
Názov Zápisnica VOK z Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo
25.3.2024
Zápisnica VOK z Volieb prezidenta SR 2024 - 1. kolo
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2024
Názov Zápisnica VOK z Volieb prezidenta SR 2024 - 1. kolo
23.2.2024
Zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta SR
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta SR
20.2.2024
Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2024
Názov Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
20.2.2024
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu_ VZOR
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2024
Názov Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu_ VZOR
24.1.2024
Vymenovanie zapisovateľa VOK
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Vymenovanie zapisovateľa VOK
24.1.2024
Určenie el. adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do VOK
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Určenie el. adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do VOK
24.1.2024
Určenie elektronickej adresy pre doručenie žiadosti o hlasovací preukaz
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Určenie elektronickej adresy pre doručenie žiadosti o hlasovací preukaz
24.1.2024
Informácia o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácia o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti
24.1.2024
Informácie pre voliča o voľbách 2024 UA
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácie pre voliča o voľbách 2024 UA
24.1.2024
Informácie pre voliča o voľbách 2024 RU
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácie pre voliča o voľbách 2024 RU
24.1.2024
Informácie pre voliča o voľbách 2024 SK
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácie pre voliča o voľbách 2024 SK
24.1.2024
Informácia pre voliča počas volieb UA
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácia pre voliča počas volieb UA
24.1.2024
Informácia pre voliča počas volieb RU
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácia pre voliča počas volieb RU
24.1.2024
Informácia pre voliča počas volieb SK
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Informácia pre voliča počas volieb SK
12.1.2024
Rozhodnutie predsedu vlády NR SR o vyhlásení volieb
Detail dokumentu
Dátum 12.1.2024
Názov Rozhodnutie predsedu vlády NR SR o vyhlásení volieb