Kontakt

Obecný úrad Runina
Runina 54
067 65 Runina


Peter Mlynár, zodpovedná osoba 0907 925 060 zodpovednaosoba@ppprotect.sk
Kancelária Obecného úradu 057/7698 116 obec@runina.onmicrosoft.com
Marián Regula, starosta obce 0915 185 757 obec@runina.onmicrosoft.com