Verejné obstarávanie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.11.2017
príloha č. 2 – Cenový návrh
Detail dokumentu
Dátum 17.11.2017
Názov príloha č. 2 – Cenový návrh
17.11.2017
príloha č. 1 – Špecifikácia
Detail dokumentu
Dátum 17.11.2017
Názov príloha č. 1 – Špecifikácia
17.11.2017
Zákazka: Malá komunálna technika pre obec Runina
Detail dokumentu
Dátum 17.11.2017
Názov Zákazka: Malá komunálna technika pre obec Runina
16.11.2017
príloha č. 2 – zadanie/výkaz výmer
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2017
Názov príloha č. 2 – zadanie/výkaz výmer
16.11.2017
príloha č. 1 – projektová dokumentácia
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2017
Názov príloha č. 1 – projektová dokumentácia
Prílohy
67a01_RU2-PD.pdf
16.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2017
Názov Výzva na predkladanie ponúk