Územný plán obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
10.4.2024
ÚPN-O RUNINA - komplexný urbanistický návrh
Detail dokumentu
Dátum 10.4.2024
Názov ÚPN-O RUNINA - komplexný urbanistický návrh
10.4.2024
ÚPN-O Návrh - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 10.4.2024
Názov ÚPN-O Návrh - širšie vzťahy